Privatumo politika

AutoPublic - UAB "Merstoja" Privatumo politika

PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS AR REGISTRUOTIS MŪSŲ ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE , ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ PRIVATUMO POLITIKĄ (TOLIAU –  TAISYKLĖS). REGISTRUODAMIESI  AR ĮSIGYDAMI PREKES BEI PASLAUGAS AUTOPUBLIC.LT IR AUTOPUBLIC.ORG JŪS PATVIRTINATE, KAD SUTINKATE SU ŠIOMIS TAISYKLĖMIS. JEI NESUTINKATE SU ŠIOSE TAISYKLĖSE PATEIKTOMIS NUOSTATOMIS NETURĖTUMĖTE NAUDOTIS INTERNETO SVETAINE IR (ARBA) PASLAUGOMIS, KURIOS PRIEINAMOS AUTOPUBLIC.LT IR AUTOPUBLIC.ORG INTERNETO SVETAINĖJE.

Redakcija įsigalioja nuo 2021 01 01

 

I. TIKSLAS

Ši privatumo politika (toliau – Politika) skirta informuoti Jus apie tai, kaip UAB „Merstoja“, juridinio asmens kodas 302664832, buveinė registruota adresu Pramonės g. 7, LT-87101 Telšiai, Lietuva, (toliau – Bendrovė arba mes), tvarko Jūsų asmens duomenis, taip pat apie Jūsų teises Bendrovei tvarkant asmens duomenis.

 

II. TAIKYMO SRITIS

Privatumo politika taikoma Jums (klientams), jei Jūsų asmens duomenis tvarko Bendrovė.

 

III. APRAŠYMAS

Politika parengta vadovaujantis Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikoje taikomais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų apsaugą ir tvarkymą.

Ši Politika gali būti atnaujinama ir keičiama. Bendrovė informuos apie atnaujinimus, savo interneto svetainėje paskelbdama pakeistą Politikos tekstą. Patariame Jums periodiškai apsilankyti mūsų svetainėje ir peržiūrėti aktualią Politiką.

Jei Jums kyla su šia Politika susijusių klausimų ar turėtumėte prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, maloniai prašome kreiptis į mus bet kuriuo Jums patogiu būdu:

Paštu: Pramonės g. 7, LT-87101 Telšiai, Lietuva

Telefonu: +370 640 66947

El. paštu: sales@autopublic.lt

 

IV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI IR TIKSLAI

Bendrovė siekia, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai ir tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Bendrovė imasi visų protingų techninių ir organizacinių priemonių, siekdama apsaugoti apie Jus surinktus duomenis nuo jų praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo.

Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

• Sutarčių, sąskaitų sudarymui;

 • Tiesioginės rinkodaros ir lojalumo programos tikslais;

 • Slapukų rinkimui;

 • Vidaus administravimui,  gautų užklausų valdymui bei Bendrovės parduodamų prekių ir teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui bei gerinimui;

 • Teisinių reikalavimų pateikimui, įvykdymui ir gynimui;

 • Naudojantis ir registruojantis elektroninėje parduotuvėje.

 

V. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS NAUDOJANTIS IR REGISTRUOJANTIS INTERNETO PUSLAPIU,  REGISTRUOJANTIS ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE

Prieš pradėdami naudotis ar registruotis mūsų elektroninėje parduotuvėje, atidžiai perskaitykite šią privatumo politiką (toliau –  taisyklės). Registruodamiesi  ar įsigydami prekes bei paslaugas autopublic.lt ir autopublic.org jūs patvirtinate, kad sutinkate su šiomis taisyklėmis. Jei nesutinkate su šiose taisyklėse pateiktomis nuostatomis neturėtumėte naudotis interneto svetaine ir (arba) paslaugomis, kurios prieinamos autopublic.lt ir autopublic.org interneto svetainėje.

 

VI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SUTARČIŲ SUDARYMO, TIESIOGINĖS RINKODAROS VALDYMO TIKSLAIS

Sutarčių sudarymo, mokumo patikros ir įsiskolinimo valdymo tikslais mes galime tvarkyti šiuos asmens duomenis:

• Asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, gimimo data;

• Kontaktinius duomenis, tokius kaip el. pašto, gyvenamosios vietos adresai, telefono numeriai;

• Duomenis, susijusius su juridiniais asmenimis, tokius kaip informacija apie asmenį, atstovaujantį klientui (juridiniams asmeniui), šio asmens užimamos pareigos;

• Finansinius duomenis, tokia kaip banko sąskaitos numeris;

• Duomenis, gaunamus ir (arba) sukuriamus vykdant teisės aktų reikalavimus, tokius kaip duomenys, gauti pagal teisėsaugos institucijų, notarų, mokesčių administratoriaus, teismų ir antstolių paklausimus;

• Duomenis, susijusius su paslaugų teikimu ar prekių pardavimu, tokius kaip duomenys apie sutarčių vykdymą arba nevykdymą, galiojančias arba baigusias galioti sutartis, duomenys apie sutarties sąlygas, prekių įsigijimo data;

• Duomenis, renkamus ryšio ir kitomis techninėmis priemonėmis, tokius kaip IP adresas, informacija, gauta el. paštu, pranešimais ir kitomis ryšio priemonėmis.

Bendrovė minėtus asmens duomenis aukščiau nurodytais tikslais tvarko esant bent vienam iš šių pagrindų:

• Bendrovei siekiant įvykdyti sutartį;

• Vykdant Bendrovei nustatytas teisines prievoles;

• Esant Bendrovės teisėtiems interesams.

Nurodytais tikslais Bendrovė tvarko duomenis ne ilgiau nei reikia konkrečiam tikslui pasiekti. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į Bendrovės teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus.

 

VII. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS BENDROVĖS INTERNETO SVETAINĖJE

Bendrovės interneto svetainėje naudojami slapukai – nedideli tekstiniai failai, kuriuos Jūsų interneto naršyklė apsilankant mūsų interneto svetainėje patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje. Slapukai padeda atpažinti Jus kaip ankstesnį svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti jos turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėje trukmę, dažnumą ir rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių.

Bendrovės svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie būtini svetainės veikimui. Be jų teikti tam tikras svetainės paslaugas taptų neįmanoma, o svetainė veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Šie slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neįsimena, kur Jūs lankėtės internete;

funkciniai slapukai – šie slapukai nors ir nėra būtini svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį. Funkciniai slapukai leidžia svetainei įsiminti Jūsų pasirinkimus ir pateikti patobulintas bei labiau Jūsų poreikiams pritaikytas funkcijas;

statistiniai slapukai – šie slapukai renka informaciją apie naudojimąsi svetaine ir padeda tobulinti svetainės veikimą. Statistiniai (analitiniai) slapukai nerenka asmeninės vartotojų informacijos ir visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta ir anonimiška;

tiksliniai (reklaminiai) slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus sudominti.

Žemiau lentelėje pateikiame informaciją apie pagrindinius Bendrovės svetainėje naudojamus slapukus.

Slapuko pavadinimas Slapuko tipas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
_ga, _ga_# Statistiniai slapukai Pirmojo apsilankymo svetainėje metu 2 metai

Unikalus identifikatorius

gat Statistiniai slapukai Pirmojo apsilankymo svetainėje metu 1 diena

Unikalus identifikatorius

_gid Statistiniai slapukai Pirmojo apsilankymo svetainėje metu 1 diena

Unikalus identifikatorius

ads/ga-audiences Tiksliniai (reklaminiai) Kiekvieno apsilankymo metu Apsilankymo sesija

Unikalus identifikatorius

autopubliclt_session, autopublicorg_session Funkciniai slapukai  Apsilankymo svetainėje metu 1 diena

Unikalus identifikatorius

user_session_uid Funkciniai slapukai  Apsilankymo svetainėje metu 6 dienos

Unikalus identifikatorius

XSRF-TOKEN Būtinieji techniniai slapukai Apsilankymo svetainėje metu 1 diena

Unikalus identifikatorius

Slapukų naudojimą galite kontroliuoti pakeitę savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, o taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

 

VIII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS UŽKLAUSŲ VALDYMO IR BENDROVĖS PARDUODAMŲ PREKIŲ IR TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMO BEI GERINIMO TIKSLAIS

Bendrovė Jūsų duomenis tvarko ir tais atvejais, kai su mumis susisiekiate elektroniniu paštu, pateikdami užklausą, teikdami klausimus, atsiliepimus ar siųsdami informaciją kontaktais, nurodytais mūsų interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose.

Nurodytais tikslais mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

• Identifikacinius asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė;

• Kontaktinius duomenis, tokius kaip el. pašto, gyvenamosios vietos adresai, telefono numeriai;

• Duomenis, susijusius su juridiniais asmenimis, tokius kaip informacija apie asmenį, atstovaujantį klientui (juridiniam asmeniui), šio asmens užimamos pareigos;

• Duomenis, renkamus ryšio ir kitomis techninėmis priemonėmis, tokius kaip IP adresas, informacija, gauta el. paštu, pranešimais ir kitomis ryšio priemonėmis, įskaitant socialinius tinklus.

 

Bendrovė Jūsų duomenis šiais atvejais tvarko siekdama administruoti užklausas ir skundus, užtikrinti savo parduodamų prekių ir teikiamų paslaugų kokybę, saugodama ir gindama savo teises ir teisėtus interesus.

Bendrovė tvarko duomenis ne ilgiau nei reikia konkrečiam duomenų rinkimo tikslui pasiekti. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į Bendrovės teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus.

 

IX. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS BENDROVĖS VIDAUS ADMINISTRAVIMO IR TEISINIŲ REIKALAVIMŲ PATEIKIMO, ĮVYKDYMO IR GYNIMO TIKSLAIS

Bendrovės vidaus administravimo bei teisinių reikalavimų pateikimo, įvykdymo ir gynimo tikslais tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:

 

• Identifikacinius asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, gimimo data;

• Kontaktinius duomenis, tokius kaip el. pašto, gyvenamosios vietos adresai, telefono numeriai;

• Duomenis, susijusius su juridiniais asmenimis, tokius kaip informacija apie asmenį, atstovaujantį klientui (juridiniam asmeniui), šio asmens užimamos pareigos;

• Finansinius duomenis, tokius kaip banko sąskaitos numeris;

• Duomenis, gaunamus ir (arba) sukuriamus vykdant teisės aktų reikalavimus, tokius kaip duomenys, gauti pagal teisėsaugos institucijų, notarų, mokesčių administratoriaus, teismų ir antstolių paklausimus;

• Duomenis, susijusius su paslaugų teikimu ar prekių pardavimu, tokius kaip duomenys apie sutarčių vykdymą arba nevykdymą, galiojančias arba baigusias galioti sutartis, duomenys apie sutarties sąlygas, prekių įsigijimo data;

• Duomenis, renkamus ryšio ir kitomis techninėmis priemonėmis, tokius kaip IP adresas, informacija, gauta el. paštu, pranešimais ir kitomis ryšio priemonėmis, įskaitant socialinius tinklus.

Bendrovė aukščiau nurodytus asmens duomenis tvarko esant bent vienam iš šių pagrindų:

• Bendrovei siekiant įvykdyti sutartį;

• Vykdant Bendrovei nustatytas teisines prievoles;

• Esant Bendrovės teisėtiems interesams.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į Bendrovės teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus (pvz., reglamentuojančius apskaitos, archyvavimo reikalavimus, ieškinio senaties terminą ir kt.).

X. ASMENS DUOMENŲ TVARKYTOJAI IR DUOMENŲ GAVĖJAI

Jūsų asmens duomenų tvarkymui mes galime pasitelkti duomenų tvarkytojus, tokius kaip duomenų centrų paslaugas teikiančias įmones, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančias įmones, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones, saugos bendroves ir kt.

Pažymime, kad šiems duomenų tvarkytojams Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Informuojame, kad tam tikri Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje (EEE), tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). Ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse, tačiau mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.

 

XI. JŪSŲ TEISĖS

Savo asmens duomenų atžvilgiu Jūs turite šias teises:

• susipažinti su Bendrovės tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

• tam tikrais atvejais prieštarauti duomenų tvarkymui;

• tam tikrais atvejais reikalauti ištrinti asmens duomenis;

• tam tikrais atvejais reikalauti perkelti asmens duomenis;

• ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis;

• reikalauti apriboti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų.

Savo aukščiau nurodytas teises galite įgyvendinti, o taip pat skundus, prašymus ar pranešimus galite pateikti susisiekdami su mumis vienu iš šių būdų:

• išsiųsdami mums el. laišką el. paštu sales@autopublic.lt

• pateikdami rašytinį prašymą UAB „Merstoja“ adresu Pramonės g. 7, LT-87101 Telšiai, Lietuva.

Bendrovė įsipareigoja atsakyti į Jūsų prašymą per 1 mėnesį nuo jo gavimo dienos. Šis terminas prireikus gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

XII. KITA INFORMACIJA

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų interneto svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Bendrovės internetinėje svetainėje gali būti patalpinta trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų internetines svetaines ir paslaugas, kurių Bendrovė nekontroliuoja. Informuojame, kad Bendrovės neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Todėl rekomenduojame kiekvienu atveju prieš lankantis šiose interneto svetainėse pasidomėti šių trečiųjų šalių skelbiamomis privatumo politikomis.

 

  • DPD
  • Citadele
  • SEB
  • MasterCard
  • VISA
  • Paysera